Tuji jeziki in drugi programi za poklicni in osebni razvoj

V  programih usposabljanja za življenjsko uspešnost in v krajših 50 -urnih tečajih ponujamo odraslim priložnosti za razvoj poklicne kariere, osebnostni razvoj in kakovostnejše življenje.

Prednost pri vključitvi v tečaje imajo zaposleni, starejši od 45 let z zaključeno največ srednjo poklicno šolo. Če bo prostor v skupinah in dovolj udeležencev iz prednostne ciljne skupine, se vanje lahko vključijo tudi zaposleni, ki ne izpolnjujejo starostnih pogojev, vendar bodo imeli prednost nižje izobraženi.

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali naslednje tečaje:

Tuji jeziki in slovenščina v vsakdanji rabi – tečaji italijanščine, nemščine, ruščine, španščine, angleščine in slovenščine kot tujega jezika na različnih stopnjah.

Tuji jeziki v poslovnem svetu – (samo za zaključene skupine) tečaji tujih jezikov za gostince, trgovce, turistične delavce, delavce v zdravstveni negi in socialni oskrbi …

Priprave na izpit iz znanja italijanščine na osnovni in/ali višji ravni, priprave na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni

Naravno bogastvo slovenske Istre in Krasa – zelišča v prehrani, za zdravje in lepoto osnovni tečaj zeliščarstva

Aktivno v boj proti stresu – tehnike za premagovanje stresa in razvijanje odpornosti proti stresu

Z dobro komunikacijo do boljših odnosov – spretnosti komunikacije in reševanja konfliktov

Podjetnikom pomaga znanje knjigovodstva – začetni tečaj dvostavnega knjigovodstva

Nudimo tudi 20-urne priprave na pridobitev nekaterih certifikatov nacionalne poklicne kvalifikacije.

Prijave

Trenutno se na brezplačne tečaje ne morete prijaviti. Ponovno bo to možno jeseni 2018. Spremljaje našo spletno stran.

Nekatere programe izvajajo na Obali in Krasu tudi partnerji v projektu:

Ljudska univerza SežanaIzobraževalni center Memory in Jezikovna šola Eurocenter.