INFO

Naziv: Ljudska univerza Koper  –  Università popolare Capodistria
Status: Javni zavod za izobraževanje odraslih
Ustanovitelj: Mestna občina Koper

Sedež: Cankarjeva 33, 6000 Koper
Telefon: +386 5 612 80 00
GSM: 040 469 316
Faks: + 386 5 627 12 91
E-pošta: tajnistvo@lu-koper.si
Spletna stran: www.lu-koper.si

Davčna številka: SI 68719906
Matična številka: 5051959000
Transakcijski račun: SI 56 01250-6030714804, pri UJP Koper