E-gradiva

Gradiva so rezultat projektov Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije in Splošno neformalno izobraževanje odraslih od 2012 do 2014, ki smo ju s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada izvajali na Ljudski univerzi Koper.

E-gradivo Kubed

English Pre-intermediate

Umetnost učenja

Spretnost učenja