STROJNIŠTVO – Inženiring in vozila

engine-1100588_640

Študijski program Inženiring in vozila izobražuje študente za neposredno zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Študenti boste pridobili tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska in ekonomska znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju ter znanja metod za raziskovalno in razvojno delo.

 

Predmetnik

Program INŽENIRING IN VOZILA
Vrsta in trajanje: visokošolski  študijski program – 3 leta
Raven izobrazbe: 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Način izvedbe:        online študij
Vpisni pogoji:

Vpis v 1. letnik: zaključena štiriletna srednja šola.

Vpis v 2. letnik: z diplomo višje strokovne šole vseh smeri. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Diferencialne izpite predpiše pristojen organ fakultete.

Vpis v 3. letnik: zaključena višja šola po programih sprejetih pred letom 1994, z diplomo kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program in študenti drugih študijskih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik. Vsem se določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti do prijave teme diplomske naloge.

Cena programa: 2.590,00 €/letnik (plačilo na 12 obrokov)
Vsebina:
Naziv strokovne izobrazbe: diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS)
Informacije o študiju in prijavi: Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

 Informativna prijava

Zakaj študirati na FINI:

  • Zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomiranih inženirjev strojništva. Tudi v času gospodarske krize delodajalci v Sloveniji in tudi globalno nenehno izražajo potrebe po strokovnih kadrih s tehničnimi in tehnološkimi znanji, uporabnimi na več področjih. Fakulteta s svojimi študijskimi programi sledi potrebam trga dela in gospodarskemu razvoju.
  • Študij strojništva na daljavo; FINI je edina fakulteta v Sloveniji, ki izvaja tudi študij strojništva na daljavo. 
  • Nižji stroški študija in ugodni plačilni pogoji; stroški študija se lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti, v 3. letniku tudi na več obrokov oziroma do zaključka študija. V primeru enkratnega plačila fakulteta priznava 5 % popust. V primeru, da je plačnik podjetje, fakulteta za vsakega nadaljnjega študenta iz istega podjetja priznava 15% popust.
  • Priznavanje predhodno pridobljenega znanja; znanja, ki ste jih pridobili pred vpisom na FINI (v različnih oblikah formalnega izobraževanja, v programih za izpopolnjevanje ali v neformalnem izobraževanju), se v celoti ali delno lahko priznajo.
  • Zaposlenim študentom se v 3. letniku prizna predmet Strokovna praksa v obsegu 20 KT.
  • Diplomnati suficitarnih družboslovnih študijskih programov ste dobrodošli. V skladu z Merili za prehode se lahko vpišete neposredno v 3. letnik FINI in do oddaje teme diplomske naloge opravite diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programoma.
  • Neposredno v 2. letnik se lahko vpišete diplomanti kateregakoli študijskega programa višje strokovne šole (Strojništvo, Elektroenergetika, Mehatronika, Informatika idr.). S pridobljenim strokovnim naslovom “diplomirani inženir strojništva” si diplomanti fakultete zagotovite perspektivo na področju zaposlovanja in nadaljnjega razvoja.
  • Aktivno vključevanje študentov; študenti so kot partnerji aktivno vključeni v vse procese izobraževanja in spremljanja kakovosti. Študent je soustvarjalec in sooblikovalec učnih vsebin in novih znanj, kar prispeva k učinkovitejšemu učenju.
  • FINI je majhna fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev.