Tečaj za upravljalce težke mehanizacije

tgm

Tečaj: Upravljalci težke mehanizacije
Pomembno: Tečaj organiziramo samo za zaključene skupine, podjetja, zavode.
Trajanje: v dogovoru z naročnikom. Število ur teoretičnega in praktičnega dela je odvisno od predhodnih izkušenj kandidata/kandidatov. Vožnjo lahko izvedemo na strojih naročnika.
Priporočene vsebine: Teoretični del:

  • varstvo pri delu,
  • notranji transport in prometni predpisi,
  • motoroznanstvo in vzdrževanje strojev,
  • tehnologija dela s stroji,
  • hidravlika

Praktična vožnja

Pogoj za vključitev: Izpolnjena osnovnošolska obveznost, starost 18 let. Priporočamo, da udeleženci pred vključitvijo opravijo zdravniški pregled o psihofizični primernosti za delo.
Organizacija: V okviru možnosti se vsebinsko in izvedbeno prilagodimo zahtevam naročnika.
Cena programa: Pripravimo ponudbo.
Informacije: Ksenja Koradin Lojk, 05/612-80 00, info@lu-koper.si.
Informativna prijava