Nacionalne poklicne kvalifikacije

NPK1

Če ste si pridobili določene izkušnje, dobro obvladate neko delo in to lahko dokažete, lahko pridobite nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). S tem certifikatom lahko dokazujete svojo poklicno usposobljenost povsod v Evropi.

Ljudska univerza Koper je  izvajalka priprav ter postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev poklica:

Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu

Varuh/Varuhinja predšolskih otrok

Skrbnik/Skrbnica informacijskih sistemov

Sobar/Sobarica

Čistilec/Čistilka

Knjigovodja/Knjigovodkinja

Računovodja/Računovodkinja


KAKO DO CERTIFIKATA NPK?


Info

Elka Sabadin, 05 61 280 00, info@lu-koper.si