Predmetnik

PREDMETI 7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina 90 ur 90 ur 90 ur
Italijanščina 2 36 ur 36 ur 36 ur
Matematika 72 ur 72 ur 90 ur
Angleščina 54 ur 54 ur 54 ur
Likovna vzgoja 18 ur / /
Glasbena vzgoja / 18 ur /
Geografija 25 ur 20 ur 25 ur
Zgodovina 25 ur 25 ur 25 ur
Državljanska vzgoja in etika / 12 ur 12 ur
Fizika / 25 ur 20 ur
Kemija / 25 ur 20 ur
Biologija / 25 ur 25 ur
Naravoslovje 36 ur / /
Tehnika in tehnologija 18 ur / /
Izbirni predmet 1 *18 ur * 18 ur * 18 ur
Izbirni predmet 2 18 ur ** 18 ur *** 18 ur

* izbirni predmet – Računalništvo, ** izbirni predmet – Etnologija, *** izbirni predmet – Retorika