Kategorija: Nerazvrščeno

Razpis za vpis – posebni programi za odrasle

Izvajalci skladno z 20. členom Zakona o izobraževanju odraslih objavljamo javni poziv k vpisu v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, ki so financirani iz javnih sredstev. Ljudska univerza Koper je vpisana v Razvid izvajalcev pri...