tečaj

pričetek urnik ciljna skupina lokacija
                     tečaji v decembru 2019 
119 Učinkoviti z uporabo preglednic 3. 12. 2019 torek in četrtek
11.45 – 13.15
45+ in mlajši Rižanski vodovod Koper
             tečaji in izpiti v novembru 2019 
 118 Z računalnikom enostavno
do e-poslovanja
6. 11. 2019 ponedeljek in sreda
17.45 – 20.45
45+ in mlajši LU Koper
 117 Angleščina 1 19. 11. 2019 torek in četrtek
16.15-18.30
45+ LU Koper
 116 Priprave na izpit iz znanja italijanščine na osnovni ravni 20. 11. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
 115 Italijanščina 1 25. 11. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
 114 Začetni tečaj knjigovodstva 25. 11. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
 113 Nadaljevalni tečaj knjigovodstva 28. 11. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
 112 Izpit iz znanja slovenščine
na osnovni ravni
 29. 11. 2019 petek, 29. 11. 19 45+ in mlajši  LU Koper
tečaji in izpiti v oktobru 2019
 111  Italijanščina 2 1. 10. 2019  torek in četrtek
18.45-21.00
45+  LU Koper
 110 Učinkoviti z uporabo preglednic 1. 10. 2019 torek in četrtek
18.45 – 21.00
45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
 109 Zelišča za zdravje in veselje 1. 10. 2019 ponedeljek in petek
16.00 – 19.00+ 2 soboti
45+ LU Koper + teren
 108 Računalniško opismenjevanje
za odrasle
7. 10. 2019 ponedeljek in sreda
7.30 – 9.45
45+ in mlajši  LU Koper
 107 Zelišča za zdravje in veselje 7. 10. 2019 ponedeljek in petek
16.00 – 19.00
45+ LU Koper + teren
 106 Priprave na izpit iz znanja
slovenščine na osnovni ravni
8. 10. 2019 torek in četrtek
18.45 – 21.00
45+ in mlajši  LU Koper
 105 Izpit iz znanja italijanščine
na osnovni ravni
10. 10. 2019 četrtek,
10. 10. ob 9.00
45+ in mlajši Državni izpitni center
in LU Koper
 104  Učinkoviti z uporabo preglednic 22. 10. 2019 torek in četrtek
13.30 – 15.00
45+ in mlajši Rižanski vodovod Koper
 103 Access – enostavna in hitra
obdelava podatkovnih zbirk
24. 10. 2019 torek in četrtek
18.45 – 21.00
45+ in mlajši LU Koper
tečaji v septembru 2019
 102 Priprave na izpit iz znanja
italijanščine na osnovni ravni
2. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
 101 Nemščina 6 4. 9. 2019 ponedeljek in sreda
19.45 – 21.15
45+ in mlajši LU Koper
 100  Nemščina 3a 4. 9. 2019  ponedeljek in sreda
16.15 – 17.45
45+ in mlajši LU Koper
 99  Nemščina 3b 4. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.00 – 19.30
45+ in mlajši LU Koper
 98 Osvežitveni tečaj angleščine A1/2 4. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
 97 Učinkoviti z uporabo preglednic 5. 9. 2019 torek in četrtek
13.00-15.15
zaključena skupina Upravna enota Izola
LU Koper
 96 Osvežitveni tečaj angleščine A1/3 5. 9. 2019 torek in četrtek
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
 95 Začetni tečaj angleščine 5. 9. 2019 torek in četrtek
19.15-21.30
 45+ LU Koper
 94 Angleščina B1/1 9. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
 93 Ruščina A2/1 9. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
 92 Zelišča za zdravje in veselje 9. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.00 – 19.15 + 2 soboti
45+ LU Koper+teren
 91 Osvežitveni tečaj ruščine A1/2 9.9.2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
 90 Italijanščina 5b 9.9.2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
 89 Italijanščina 5a A2/3 10. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
 88 Osvežitveni tečaj ruščine A1/2 10. 9. 2019 torek in četrtek
16.15-18.30
45+ in mlajši LU Koper
 87 Digitalna fotografija 10. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
+ 2 soboti dopoldan
45+ in mlajši LU Koper + teren
 86 Osvežitveni tečaj nemščine A1/2 10. 9. 2019 torek in četrtek
16.15-17.45
45+ in mlajši LU Koper
 85  Osvežitveni tečaj nemščine A1/2 10. 9. 2019 torek in četrtek
18.00 – 19.30
45+ in mlajši LU Koper
 84  Učinkoviti z uporabo preglednic  10. 9. 2019 torek in četrtek
12.00 -13.30
zaključena skupina Rižanski vodovod
 83 Ko tujina postane dom
Tečaj slovenščine za Albanke
16. 9. 2019 ponedeljek, sreda in petek
od 8.30 do 12.00
zaključena skupina LU Koper
 82  Začetni tečaj knjigovodstva 19. 9. 2019  torek in četrtek
18.45-21.00
45+ LU Koper
 81 Komunikacija na delovnem mestu 19. 9. 2019 torek in četrtek
14.30 – 16.45
zaključena skupina Slorest
LU Koper
 80 Španščina 2 23. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+  LU Koper
 79 Francoščina 1 23. 9. 2019 ponedeljek in sreda
18.45-21.00
45+ LU Koper
 78 Z računalnikom enostavno
do e-poslovanja
24. 9. 2019  torek in četrtek
16.15 – 18.30
45+ in mlajši  LU Koper
 77 Španščina 1 24. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
45+  LU Koper
 76 Nemščina 1 24. 9. 2019 torek in četrtek
18.45-21.00
45+  LU Koper
 75 Italijanščina 1 24. 9. 2019 torek in četrtek
16.15 – 18.30
45+  LU Koper
 74 Italijanščina 3 30. 9. 2019 ponedeljek in sreda
16.15-18.30
45+ LU Koper
tečaji in izpiti v juliju 2019
 73 Strokovni izpit iz upravnega postopka 18. 7. 2019 četrtek, 18. 7. 2019 45+ in mlajši Upravna akademija Ljubljana
 72  Računalniška pismenost za odrasle 26. 6. 2019  ponedeljek in sreda 13.00 – 15.20 zaključena skupina Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
   tečaji in izpiti v juniju 2019   
 71 Digitalne kompetence za aktivno sodelovanje v družbi   3. 6. 2019 torek in četrtek 13.30 -15.15 45+ in mlajši Rižanski vodovod
 70 Strokovni izpit iz upravnega postopka 6. 6. 2019 četrtek, 6. 6. 2019 45+ in mlajši Upravna akademija Ljubljana
 69 Izpit iz znanja italijanščine
na osnovni ravni
6. 6. 2019 četrtek, 6. 6. 2019 45+ in mlajši Državni izpitni center
in LU Koper
                                                     tečaji in izpiti v maju 2019 
 68 Stres na delovnem mestu 7. 5. 2019 torek in četrtek 16.30-19.45 45+ in mlajši LU Koper
 67 Začetni tečaj nemščine 7. 5. 2019 torek in četrtek 16.15-18.30 samo 45+ LU Koper
 66 Začetni tečaj knjigovodstva 8. 5. 2019 ponedeljek in sreda 16.30-19.45 samo 45+ LU Koper
 65 Osvežitveni tečaj nemščine A2 8. 5. 2019 ponedeljek in sreda 18.45 – 21.15 45+ in mlajši LU Koper
 64 Tečaj zeliščarstva 10. 5. 2019 torek in petek 16.00-19.00 samo 45+ LU Koper
 63 Digitalna fotografija 13. 5. 2019 ponedeljek in sreda 18.45 do 21.00 + 2 soboti 45+ in mlajši LU Koper
 62 Ko tujina postane dom
Tečaj slovenščine za Albanke
15. 5. 2019 ponedeljek, sreda in petek
od 8.30 do 12.00
zaključena skupina LU Koper
 61 Priprave na strokovna izpita
iz upravnega postopka
21. 5. 2019 ponedeljek in sreda
16.30 do 20.00
45+ in mlajši LU Koper
 60 Izpit iz znanja slovenščine
na osnovni ravni
24. 5. 209 petek, 24. 5. 2019 45+ in mlajši LU Koper
59 Digitalna fotografija 28.5. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 (+ 2 soboti) 45+ in mlajši LU Koper
tečaji v aprilu 2019
 58 Digitalna fotografija 2. 4. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 45+ in mlajši LU Koper+teren
 57 Nadaljevalni tečaj italijanščine – A2.1 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
 56 Računalništvo v turizmu 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 19.00-21.15 45+ in mlajši LU Koper
 55 Tečaj zeliščarstva 8. 4. 2019 ponedeljek in četrtek  16.00-19.00 samo 45+ LU Koper+teren
 54 Začetni tečaj španščine– A.1 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
 53 Začetni tečaj španščine– A.1 8. 4. 2019 ponedeljek in četrtek 8.30-10.45 samo 45+ LU Koper
 52 Poslovna angleščina-B1.1 9. 4. 2019 torek 15.30–17.45 zaključena skupina Adriatic Slovenica
 51 Nadaljevalni tečaj knjigovodstva 9. 4. 2019 torek in petek 16.15-19.40 samo 45+ LU Koper
 50 Nadaljevalni tečaj angleščine – B1.1 10. 4. 2019 ponedeljek in sreda 19.15 – 21.30 samo 45+ LU Koper
 49 Začetni tečaj ruščine – A1.1 10. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.50-21.15 samo 45+ LU Koper
 48 Začetni tečaj nemščine – A1.1 11. 4. 2019 ponedeljek, torek in četrtek
8.30-10.50
samo 45+ LU Koper
 47 Poslovna angleščina – B2.1 11. 4. 2019 četrtek 15.30– 7.45 zaključena skupina Adriatic Slovenica
 46 Digitalna fotografija 13. 5. 2019 ponedeljek in sreda  18.45-21.00
+ 2 soboti
45+ in mlajši LU Koper+teren
 45 Računalništvo v turizmu 15. 4. 2019 ponedeljek in sreda  16.30-18.45 45+ in mlajši LU Koper
 44 Osvežitveni tečaj angleščine A2.2 15. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.50-21.15 45+ in mlajši LU Koper
 43 Osvežitveni tečaj angleščine A2.3 16.4. torek in četrtek 16.30-18.45 45+ in mlajši LU Koper
 42 Začetni tečaj italijanščine– A.1 16. 4. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
tečaji v marcu 2019   
 41 Priprave na izpit
iz znanja italijanščine
4. 3. 2019  ponedeljek od 16.15 do 18.35 45+ in mlajši LU Koper
40 Tečaj Excela 4. 3. 2019 sreda in petek od 8.15 do 10.30 45+ in mlajši LU Koper
 39 Tečaj zeliščarstva 6. 3. 2019 ponedeljek in četrtek
od 16.00 do 19.00
samo 45+ LU Koper + teren
 38 Osvežitveni tečaj angleščine
z IKT – A1/1
13. 3. 2019 ponedeljek in sreda 16.30-18.00 45+ in mlajši LU Koper
37 Začetni tečaj knjigovodstva 14. 3. 2019 četrtek 16.30 -19.45 samo 45+ LU Koper
 36 Priprave na izpit iz slovenščine
na osnovni ravni
14. 3. 2019 torek in četrtek od 18.45 do 21.00 45+ in mlajši LU Koper
 35 Digitalna fotografija 18. 3. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.30
45+ in mlajši LU Koper + teren
 34 Tečaj komunikacije 19. 3. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 samo 45+ LU Koper
 33 Začetni tečaj računalništva – RPO 19. 3. 2019 torek in četrtek od 17.00 do 19.15 45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
 32 Priprave na strokovna izpita
iz upravnega postopka
21. 3. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 45+ in mlajši LU Koper
 31 Začetni tečaj italijanščine– A1/1 25. 3. 2019 ponedeljek in sreda 8.30 – 10.45 samo 45+ LU Koper
 30 Začetni tečaj angleščine– A1/1 25. 3. 2019 ponedeljek in sreda 8.30 – 10.45 samo 45+ LU Koper
 29 Digitalne kompetence za aktivno
sodelovanje v družbi 
25. 3. 2019 ponedeljek in četrtek
od 8.30 do 11.00
45+ in mlajši LU Koper
 28 Napredni Excel 26. 3. 2019 torek in četrtek od 19.00 do 20.30 45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
 27 Tečaj Excela 27. 3. 2019 sreda in petek od 8.00 – 10.15 zaključena skupina Ortopedska bolnišnica Valdoltra
26 Tečaj Excela 27. 3. 2019 sreda in petek od 10.30 do 12.45 zaključena skupina Ortopedska bolnišnica Valdoltra
tečaji v februarju 2019   
 25 Popotna angleščina A2/1 4. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.40
45+ in mlajši LU Koper
 24 Začetni tečaj italijanščine – A1/1 4. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.35
samo 45+ LU Koper
 23 Osvežitveni tečaj angleščine z IKT– A2 5. 2. 2019 torek in četrtek od 19.15 do 21.30 45+ in mlajši LU Koper
 22 Osvežitveni tečaj angleščine z IKT– A2 6. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 19.15 do 21.30
45+ in mlajši LU Koper
 21 Začetni tečaj angleščine – A1/1 6. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.50 do 21.15
samo 45+ LU Koper
 20 Tečaj Excela 5. 2. 2019 torek in četrtek od 17.00 do 20.15 45+ in mlajši OŠ Livade Izola
19 Tečaj Excela 5. 2. 2019 torek in četrtek od 18.30 do 21.00 45+ in mlajši LU Koper
 18 Tečaj komunikacije 5. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 samo 45+ LU Koper
 17 Začetni tečaj italijanščine – A1/1 5. 2. 2019 torek in četrtek od 16.15 do 18.35 samo 45+ LU Koper
 16 Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/1 7. 2. 2019 torek in četrtek od 12.30 do 14.00 zaključena skupina Droga-Kolinska Izola
 15 Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/1 7. 2. 2019 torek in četrtek od 14.15 do 15.45 zaključena skupina Droga-Kolinska Izola
 14 Popotna italijanščina – A1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.50 do 21.15
45+ in mlajši LU Koper
 13 Tečaj digitalne fotografije 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.35
45+ in mlajši LU Koper + teren
 12 Začetni tečaj knjigovodstva 12. 2. 2019 torek in petek od 16.30 do 19.30 samo 45+ LU Koper
 11 Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A2/1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.30 do 18.00
 45+ in mlajši  LU Koper
10 Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A2/1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.15 do 19.45
 45+ in mlajši  LU Koper
 9 Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A1 12. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 18.00  45+ in mlajši  LU Koper
 8 Začetni tečaj nemščine – A1/1 12. 2. 2019 torek in četrtek od 18.15 do 19.45  samo 45+  LU Koper
7 Začetni tečaj ruščine – A1/1 13. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 16.15 do 18.40
samo 45+ LU Koper
6 Popotna ruščina – A1 13. 2. 2019 ponedeljek in sreda
od 18.50 do 21.15
45+ in mlajši LU Koper
 5 Nemščina za gostince 14. 2. 2019 ponedeljek, torek in četrtek
od 11.00 do 12.30
 zaključena skupina  Adria Ankaran
 4 Nemščina za receptorje 14. 2. 2019 ponedeljek, torek in četrtek
od 13.15 do 14.45
 zaključena skupina  Adria Ankaran
3 Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A1 15. 2. 2019 petek od 15.00 do 16.30 zaključena skupina Lipro Dekani
 2 Računalniška pismenost za odrasle 19. 2. 2019 torek in četrtek od 16.00 do 18.15 45+ in mlajši LU Koper
1 Osvežitveni tečaj angleščine
z IKT – A1/2
19. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 18.45 45+ in mlajši LU Koper

Dostopnost