Srednješolski program: Tehnik računalništva

Poklicni tečaj
Program: Tehnik računalništva – poklicni tečaj
Trajanje: Program obsega 1 letnik
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Tehnik/tehnica računalništva
Šolnina:

Cena celotnega izobraževalnega programa znaša 1690 EUR. Prispevek za poklicno maturo znaša 340 EUR. V primeru priznanega predhodno pridobljenega znanja pa se vam sorazmerno s priznanimi kreditnimi točkami šolnina zmanjša.

V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo 5% popusta.

Pogoji za vpis: V tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Pogoj pri vpisu so predložena spričevala 3. in 4. letnika gimnazije ali srednje strokovne šole ali 1. in 2. letnik poklicnega tehničnega izobraževanja.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz računalništva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka trikrat letno (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja

Naziv programa: Tehnik računalništva – poklicni tečaj

Trajanje: Program obsega 1 letnik.

Stopnja izobrazbe: V. stopnja

Pridobljeni poklic: tehnik/tehnica računalništva

Predmetnik in informacije o opravljanju delovne prakse so dostopni na spodnji povezavi.

Predmetnik in delovna praksa

V tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Pogoj pri vpisu so predložena spričevala 3. in 4. letnika gimnazije ali srednje strokovne šole ali 1. in 2. letnik poklicnega tehničnega izobraževanja.

Cena celotnega izobraževalnega programa: cenik.

O vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja. 

Izobraževanje zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo. 

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:

1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz računalništva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka trikrat letno (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Informativna prijava

S klikom na spodnji gumb lahko oddate informativno prijavo na izbrani program. Prijava ni zavezujoča.

Pozitivna energija. Vsi za enega, eden za vse. Prijaznost. Poklicni tečaj Tehnik računalništva je edini takšen program na Obali, ki mi je omogočil, da se šolam pri moji starosti. Če želite “posodobiti” kar znate in dodati novo računalniško znanje, je to program za vas.

Aljoša, program Tehnik računalništva

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Leonida Brezovec

Leonida Brezovec

Vodja izobraževanja

Marta Umer

Marta Umer

Referat

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost