Psihologija

Magistrski program

Zaradi aktualnih izzivov, kot so demografske spremembe in razvoj dolgožive družbe, medgeneracijska in multikulturna raznolikost, digitalizacija ter povečevanje psihosocialnih tveganj zaradi kompleksnosti sveta, v katerem živimo, se povečujejo tudi potrebe po psiholoških znanjih ter ustrezno usposobljenih psihologih. Magistrski študijski program Psihologija vam bo omogočil pridobivanje interdisciplinarnih znanj in razvijanje kompetenc za ustrezno uporabo diagnostičnih metod, postopkov, pristopov in svetovalnih veščin pri delu s posamezniki in skupinami.

Interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna psihologija omogoča nadgradnjo znanj in kompetenc, pridobljenih v prvostopenjskih programih (uporabne) psihologije in v drugih sorodnih študijskih programih. Zagotavlja razvoj celovite poklicne kvalifikacije za opravljanje psihološke dejavnosti. V programu se boste usposobili za samostojno psihološko obravnavo, torej za izvajanje najzahtevnejših nalog pri razvoju in svetovanju posameznikom in skupinam v različnih okoljih.

 

Program: Psihologija
Trajanje: Podiplomski magistrski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: II. bolonjska stopnja, raven VII
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis:

Vpis v 1. letnik

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja psihologije
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomoč, biopsihologija. Študijske obveznosti za posameznega kandidata določi Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete individualno, na podlagi preučitve študijskega programa zaključenega predhodnega študija. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi po vpisu v program.
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je njegov program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti visokošolskega strokovnega programa Uporabna psihologija: Uvod v psihologijo (7 ECTS), Statistika za psihologe (6 ECTS), Psihologija osebnosti, motivacija in emocije (6 ECTS), Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (7 ECTS), Uvod v pedagoško psihologijo (7 ECTS), Uvod v klinično psihologijo (6 ECTS). Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 2.679,00 (12 x 235,00).

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ECTS ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja psihologije
 • kdor izpolnjuje kriterije v skladu z merili za prehode med študijskimi programi

Pogoje za vpis v študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Cena programa: 3.960,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 12x 348,00€
Naziv strokovne izobrazbe:

magister/magistrica psihologije

Naziv programa: Psihologija

Trajanje: podiplomski magistrski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: II. bolonjska stopnja, raven VII

Naziv strokovne izobrazbe:

magister/magistrica psihologije

 

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Vpis v 1. letnik

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS s področja psihologije
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugega sorodnega strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti do najmanj 50 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delo, pedagogika in andragogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihosocialna pomoč, biopsihologija. Študijske obveznosti za posameznega kandidata določi Komisija za študentske zadeve DOBA Fakultete individualno, na podlagi preučitve študijskega programa zaključenega predhodnega študija. Kandidat lahko dodatne študijske obveznosti opravi po vpisu v program.
 • kdor je končal študijski program najmanj prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je njegov program pokrival vsaj 30 ECTS vsebin, primerljivih vsebinam visokošolskega programa Uporabna psihologija in pred vpisom v celoti opravi naslednje obveznosti visokošolskega strokovnega programa Uporabna psihologija: Uvod v psihologijo (7 ECTS), Statistika za psihologe (6 ECTS), Psihologija osebnosti, motivacija in emocije (6 ECTS), Kognitivna psihologija in osnove nevroznanosti (6 ECTS), Razvojna psihologija (6 ECTS), Organizacijska psihologija (7 ECTS), Uvod v pedagoško psihologijo (7 ECTS), Uvod v klinično psihologijo (6 ECTS). Kandidat dodatne študijske obveznosti opravi pred vpisom. Strošek opravljanja predmetov je 2.679,00 (12 x 235,00).

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 ECTS ali univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja psihologije
 • kdor izpolnjuje kriterije v skladu z merili za prehode med študijskimi programi

Pogoje za vpis v študijski program izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 348,00€

Informativni dnevi:

 • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

6 + 7 =

Preverite še ostale visokošolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost