Angleščina

Angleščino ste se že učili? Bi želeli vedeti, na kateri ravni je vaše znanje glede na uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji?

Približno se ocenite s pomočjo samoocenjevalne lestvice. Europass

Lahko pa naredite tudi test(e) za samopreverjanje na različnih stopnjah.

Angleščina na ravni A1 Angleščina na ravni A2 Angleščina na ravni B1 Angleščina na ravni B2

Ponovite in utrdite znanje angleščine z računalnikom, tablico ali pametnim telefonom.

Zbrali in uredili smo celo vrsto interaktivnih nalog, ki so javno dostopne na spletu. Njihovim avtorjem se zahvaljujemo. Naloge so različnih tipov in težavnostnih stopenj, pri vseh pa vam bo sistem takoj sporočil, če ste pravilno reševali.
Naloge se vam bodo odpirale v novem zavihku. Ko boste zaključili z reševanjem, boste zavihek enostavno zaprli in se vrnili na vstopno stran z vajami.

Zdaj pa izberite raven in pričnite z reševanjem. Naj vam bo v zabavo!

Angleščina na ravneh A1 in A2

Angleščina na ravneh B1 in B2