Ekonomski tehnik – štiriletni program

sola7

Program: EKONOMSKI TEHNIK SSI
Trajanje: Program obsega 4 letnike.
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Ekonomski tehnik / Ekonomska tehnica
Šolnina:  1. letnik 1.400,00 €
2. letnik 1.375,00 €
3. letnik 1.350,00 €
4. letnik 1.250,00 €
poklicna matura 340,00 €
Šolnina se lahko zniža glede na predhodno opravljene obveznosti.
Pogoji za vpis:
  • Končana osnovna šola.
  • Vpišete se lahko tudi tisti, ki ste že opravili del srednješolskega programa ali zaključili srednješolski program katerekoli druge smeri.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:
1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: o vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja…
Kontakt: Referat: Marta Umer (e-pošta referat@lu-koper.si, telefon 05 612 80 01)

Vodja izobraževanja: Petra Verbič (e-pošta petra.verbic@lu-koper.si, telefon 05 612 80 13)

 “Na Ljudski univerzi Koper so mi bili všeč profesorji in zaposleni, ki so prijazni in organizirani. Pridobila sem veliko znanja in spoznala nove ljudi. Upam, da se še kaj vidimo in kaj novega naučimo.” Angela, program Ekonomski tehnik