Karierni center za mlade

Karierni center za mlade – “KARIERNI PLAC”

Pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana je pričel tudi v Kopru na Ljudski univerzi Koper delovati Karierni center za mlade, ki smo ga poimenovali »Karierni plac«.

Skupaj s projektnimi partnerji, Ljudsko univerzo KoperLjudsko univerzo Nova Gorica in regionalno razvojno agencijo BSC Kranj, mladim med 6 in 19 letom nudimo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. V okviru projekta se bodo mladi seznanjali z različnimi poklici, organizirali bomo brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierne kvize, hitre zmenke ali soočanja s trgom dela ter učne in debatne delavnice.

Poleg učencem in dijakom je Karierni center za mlade namenjen tudi staršem in strokovnim delavcem, ki delajo s to populacijo. Za starše bodo organizirana strokovna predavanja in delavnice za pomoč pri soočanju z izzivom, kako otroku pomagati, stati ob strani na karierni poti ter v trenutkih odločanja. Skupaj z različnimi strokovnjaki bodo organizirana tudi predavanja, seminarji in delavnice za strokovne delavce.

INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN VSE AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA ZA MLADE, TAKO INDIVIDUALNE KOT TUDI SKUPINSKE, SO ZA VSE UDELEŽENCE BREZPLAČNE.

 

Dragi učenci in dijaki!

Morda še niste prepričani katero šolo bi izbrali, kateri poklic bi opravljali, kaj vam je pisano na kožo ali morda ne poznate še vseh poklicev? Torej pridite po informacije, lahko vam ponudimo odgovore na vaša vprašanja, pomagamo pri odločitvi ali vas popeljemo na preizkus na delovnem mestu, kjer se boste lahko seznanili z delom, ki vas zanima.

URNIK SVETOVANJA IN INFORMIRANJA

Ponedeljek Od 8.00 do 15.00
Torek Od 8.00 do 15.00
Sreda Od 8.00 do 15.00
Četrtek do 20.00
Petek Svetovanje in informiranje na terenu

 

V kolikor želite informacije ali karierno svetovanje pokličite na telefonsko številko 040 283 010 (Andreja Jakomin) ali 05 612 80 13 (Tina Mržek) ali nama pišite na e-naslov andreja.jakomin@lu-koper.si ali tina.mrzek@lu-koper.si.

MORDA VAS ZANIMA:

PREDAVANJE ZA STARŠE

21. oktobra na Ljudski univerzi Koper organiziramo predavanje za starše 🗣 Kako starši pomagamo otrokom pri razvoju veščin za karierne poti prihodnosti?🗣. Predavanje bo potekalo med 18. in 20. uro.

Predavala bosta ga. Leonida in dr. Albert Mrgole. Predavanje je brezplačno, za udeležbo pa je potrebna predhodna prijava na tej povezavi.  Program si lahko preberete tukaj.

 

PREDAVANJE ZA STROKOVNE DELAVCE

23. avgusta učitelje in druge strokovne delavce osnovnih šol lepo vabimo na izobraževanje 🗣 Karierni razgovor za mlade🗣

Izobraževanje bo potekalo na Ljudski univerzi Koper, potrebne pa so predhodne prijave na tej povezaviVeč informacij o delavnici si preberite tukaj.


Štipendije za deficitarne poklice

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.