Ekonomski tehnik za trgovce in administratorje

sola1

Program: EKONOMSKI TEHNIK PTI
Trajanje: Program obsega 2 letnika.
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Ekonomski tehnik / Ekonomska tehnica
Šolnina: 

1. letnik 1.375,00 €

2. letnik 1.175,00 €

poklicna matura 340,00 €

Šolnina se lahko zniža glede na predhodno opravljene obveznosti.

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis je končana srednja poklicna trgovska ali administrativna šola.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:
1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: o vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja…
Kontakt: Referat: Marta Umer (e-pošta referat@lu-koper.si, telefon 05 612 80 01)

Vodja izobraževanja: Petra Verbič (e-pošta petra.verbic@lu-koper.si, telefon 05 612 80 13)

“Iskreno se zahvaljujem šolskemu kolektivu za pomoč in prijaznost skozi celo šolsko leto. Vsem, ki so v stiski s časom in učenjem, bi svetovala vpis na Ljudsko univerzo Koper, saj so vedno pripravljeni pomagati in imajo veliko željo po uspehu udeležencev te šole. Hvala!” Eva, program Ekonomski tehnik

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)