Varstvo podatkov in projektni dokumenti

Projektno delo spremlja veliko dokumentacije. Z njihovo vsebino morate biti seznanjeni pred vključitvijo v brezplačno izobraževanje in svetovanje za karierni razvoj. Prosimo, preberite jih.
Pomembno! To so vzorci. Preglejte jih, vendar jih ne izpolnjujte in jih ne pošiljajte. Projektno dokumentacijo bomo uredili na začetku tečaja. 

Dogovor o vključitvi v brezplačno izobraževanje
Izjava o statusu
Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih ESS
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti izobraževanja
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja
Izjava javna služba

Dodatna navodila in dokumenti za izpite

Udeleženci, ki uspešno zaključijo program priprav na izpite , imajo pravico do brezplačnega opravljanja izpita.  Opravljajo ga lahko samo enkrat in izključno v prvem, za skupino dogovorjenem roku. Trenutno v okviru projekta izvajamo priprave na izpite iz znanja italijanščine na osnovni ali višji ravni, slovenščine na osnovni ravni ter priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka.
Ob zaključku priprav uspešni udeleženci poleg dogovora o vključitvi v izobraževanje (izpit) ter izjave o statusu izpolnijo in podpišejo še:

– Prijavnico na izpit (določena s strani izdajatelja listine),

– Dogovor o rokih za morebitne odjave od izpita in finančnih posledicah neizpolnjevanja zahtev izdajatelja listine.

Prosimo, podrobno preberite naslednje dokumente. Podpisali jih boste, ko se boste prijavili na izpit.

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni

Izpit iz znanja italijanščine na osnovni/višji ravni

Strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP)