Menedžment vseživljenjskega izobraževanja

tutor-606091_640

Hiter razvoj zahteva nenehno učenje vsakega izmed nas. V podjetjih, izobraževalnih ustanovah in vseh drugih sredinah je potrebno ljudi animirati za izobraževanje, organizirati sodobne izobraževalne programe z upoštevanjem značilnosti in potreb podjetij in udeležencev za osebnostno rast in večjo konkurenčnost podjetij. V programu Menedžment vseživljenjskega izobraževanja se boste usposobili za načrtovanje, organiziranje in vodenje izobraževalnih programov z najsodobnejšimi metodami. Upoštevali boste potrebe ciljnih skupin, potrebe trga ter se usposobili za razvijanje dobrih praks, ki spodbujajo enakost, raznolikost udeležencev v vseh življenjskih obdobjih.

 

Program MENEDŽMENT VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Vrsta in trajanje: visokošolski študijski program – 3 leta
Raven izobrazbe: 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji:

Vpis v 1. letnik: zaključena štiriletna srednja šola

Vpis v 2. letnik: z diplomo višje strokovne šole vseh smeri. Ne glede na zaključen višješolski program, diferencialnih predmetov ni.

Vpis v 3. letnik: zaključena višja šola po programih sprejetih pred letom 1994 in študentom sorodnih študijskih smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik. Študentom se določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti za dokončanje študija.

Cena programa: 2.449,00 €/letnik (plačilo na 11 obrokov: 1x 329 € + 10x 222,00 €)
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe: diplomant/ka menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja (VS)
Informacije o študiju in prijavi: Tamara Kavs, 05 61 280 06, 040 469 521, tamara.kavs@lu-koper.si