Poslovni sekretar

home-office-336373_640

Višješolski program Poslovni sekretar je praktično naravnan, teorija se prepleta s prakso, pridobljena znanja pa boste lahko takoj uporabili v delovnem okolju. Poslovni sekretar upravlja, vodi in organizira različna dela v tajništvu gospodarskih družb, zavodov in javne uprave. Njegove naloge posegajo na različna področja poslovanja, npr. kadrovsko področje,  prodajo, nabavo, opravlja enostavna računovodska dela, sodeluje pri organizaciji poslovnih srečanj in  dogodkov ter komunicira s poslovnimi partnerji v slovenskem in tujih jezikih.

Program POSLOVNI SEKRETAR
Vrsta in trajanje: višješolski študijski program – 2 leti
Raven izobrazbe: 6/1
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 1.844 €/letnik (plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe: poslovni sekretar/poslovna sekretarka
Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

Informativna prijava Poslovni sekretar