Razvoj pismenosti, ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja

Ljudska univerza Koper je med letoma 2009 in 2011 strokovno sodelovala pri izvajanju projekta Andragoškega centra Slovenije (ACS) Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, izvedbo je finančno podprla EU iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Naša ustanova je v projektu sodelovala pri razvoju in testiranju orodij in pripomočkov v podporo procesom vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc odraslih. Izpeljali smo testno preizkušanje postopkov vrednotenja za skupino dolgotrajno brezposelnih odraslih, sodelovali na strokovnih srečanjih projektne skupine ACS ter na zaključni konferenci ZA ODRASLE USTVARJAMO NOVE PRILOŽNOSTI, ki je potekala 7. decembra 2011.

Projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja je potekal od 23. septembra 2009 do 31. decembra 2011.

Več o projektu>>