Kakovost je naša stalnica

Na Ljudski univerzi Koper kakovosti izobraževanja vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Sistematično in poglobljeno spremljanje izvajamo že vse od leta 2004, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Od takrat pri nas deluje skupina za kakovost (ali komisija za kakovost), ki danes vključuje, poleg nekaterih zaposlenih strokovnih delavcev, tudi predstavnika delodajalcev v lokalnem okolju in predstavnika udeležencev izobraževanja odraslih.

Leta 2007 smo med našimi zaposlenimi za »skrbnika kakovosti« izbrali Kristino Udovič Kocjančič, ki je postala Svetovalka za kakovost na Ljudski univerzi Koper in to nalogo aktivno opravlja tudi danes. Njeno delovanje v slovenski mreži svetovalcev omogoča tudi naši ustanovi, da raste v skrbi za kakovost in se zgleduje po drugih odličnih ustanovah, ki izobražujejo odrasle.

Tako smo še vedno nosilci zelenega znaka kakovosti POKI, ki potrjuje, da so naši napori za doseganje kakovostnejših storitev za naše uporabnike in rast naše organizacije prava pot razvoja Ljudske univerze Koper.

V letu 2017 smo izvedli še eno skupno akcijo v omrežju svetovalcev za kakovost, ki je bila namenjena ugotavljanju prepoznavnosti in uveljavljenosti vloge svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah, kjer svetovalec deluje. V ta namen smo anketirali vse zaposlene, zunanje sodelavce in učitelje in prišli do zanimivih odgovorov, ki nam bodo pomagali pri uveljavljanju vloge svetovalca za kakovost in tako dvigu ravni kakovosti našega delovanja.

Vsako leto tudi objavimo Poročilo o kakovosti na naših srednjih šolah.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone