Priprave ZUP

Tečaj:

PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

Trajanje:

30 šolskih ur

Lokacija:

Ljudska univerza Koper

Vsebine:

−         Opredelitev upravnega postopka

−         Temeljna načela

−         Organi, ki vodijo postopek

−         Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku

−         Stranka in njeno zastopanje

−         Jezik v postopku

−         Občevanje organov in strank v upravnem postopku

−         Vročanje spisov v upravnem postopku

−         Vzdrževanje reda v upravnem postopku

−         Stroški upravnega postopka

−         Postopek na prvi stopnji – začetek upravnega postopka in zahtevki strank

−         Postopek do izdaje odločbe

−         Odločba in sklep

−         Pravna sredstva – pritožba

−         Izredna pravna sredstva

−         Izvršba

−         Nadzor nad izvajanjem zakona

−         Izvajanje zakona

−         Upravni spor

Druge informacije:

Priprave obsegajo vsebine 1. in 2. stopnje

Prijava na izpit:

Na izpit se kandidati prijavljajo sami. Prav tako sami izberejo izpitni rok.
Prijave sprejemamo do vključno 5. novembra 2018.

Pogoj za vključitev: 

Dokončana srednja šola

Pogoji za dokončanje:

/

Organizacija:

Predviden pričetek: 8. 11. 2018, predviden urnik: ob ponedeljkih in četrtkih med 8.00 in 12.00

Cena programa:

175 €

Informacije, prijave  in  vpis:

Alenka Grželj, 05/612-80 12, alenka.grzelj@lu-koper.si.
Informativna prijava