Strokovni in poslovni jezik, tečaji po meri naročnika

strokovni_poslovni_jezik

Poslovni jezik

Naučite se ustrezno pisno in ustno sporazumevati v različnih poslovnih situacijah, pripravite učinkovito predstavitev, pišete poročila in e-sporočila, komunicirate po telefonu, naučite se spretno voditi sestanke, pa tudi neformalne pogovore »small talk«.

Poslovna angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina za bančnike in finančnike, za poslovne sekretarje, poslovna korespondenca, poslovna komunikacija s kupci in dobavitelji…

 • Trajajo od 12 do 60 ur.
 • Cene od 210,00 do 590,00 EUR.
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem in cilji.
 • Možnost tečajev v mini skupini do 5 udeležencev, individualno ali v dvoje.
 • Programe izvajamo tudi za zaključene skupine v Kopru, Izoli in Luciji ali pri naročniku.
 • Priporočeno predznanje splošno sporazumevalnega jezika je vsaj na stopnji B1.
 • Srečujemo se 2-krat tedensko v popoldanskem ali večernem času.

 

Strokovni jezik

To so praktično zasnovani programi, ki teme iz vsakodnevnega življenja dopolnjujejo z besediščem in strukturami, s katerimi se srečujejo udeleženci pri opravljanju svojega dela. Glede na potrebe posamezne poklicne skupine dajemo več ali manj poudarka posameznim jezikovnim spretnostim.

 • Angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina, španščina s področja logistike, trgovine, gostinstva in hotelirstva,
  zdravstva, za zaposlene v sprejemnih pisarnah in receptorje…
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom.
 • V nekatere programe se lahko vključijo tudi začetniki v tujem jeziku.
 • Programe izvajamo izključno za zaključene skupine v Kopru, Luciji ali pri naročniku.
 • Skupaj z naročnikom pripravimo program in se dogovorimo o številu ur.
 • Informativna prijava


Jezikovne priprave na zaposlitev v tujini

Tečaji so namenjeni vsem, ki se želite zaposliti v nemško ali angleško govorečih državah in potrebujete znanje tujega jezika v zelo kratkem času. Na pripravah boste pridobili osnove vsakdanjega sporazumevanja, naučili se boste predstaviti delodajalcu, opisati delovne izkušnje, spraševati po informacijah v zvezi z zaposlitvijo, pisati prošnjo in življenjepis in se pripravili na razgovor za zaposlitev.

 • Izvajamo začetne in nadaljevalne programe nemščine in angleščine.
 • Tečaje organiziramo kadarkoli med letom.
 • Trajajo 30 ali 50 ur.
 • Stanejo od 231,00 do 360,00 EUR.
 • Pouk je navadno dvakrat tedensko po 2-3 šolske ure v popoldanskem ali večernem času. Za zaključene skupine lahko pouk organiziramo tudi dopoldan.
 • Informativna prijava


Tečaji po meri naročnika

Vse jezikovne programe lahko prilagodimo vašim potrebam. Skupaj določimo vsebino, trajanje, urnike in ritem dela. Učitelji učno snov lahko prepletajo s primeri iz vaše poslovne prakse. Glede na velikost skupine, dolžino in vsebino, se dogovorimo o ceni programa.
Informacije, povpraševanja, ponudbe:
Ksenja Koradin Lojk, 05 61 280 00, info@lu-koper.si
Darja Škorjanc Braico, 05 61 280 02, darja.braico@lu-koper.si