Iščemo nove sodelavce

K sodelovanju v šolskem letu 2017/18 vabimo honorarne sodelavce:

–  učitelje nemščine za poučevanje v programih srednje šole za odrasle. Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,

– učitelje geografije in matematike za poučevanje v programu osnovne šole za odrasle. Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,

–  učitelje v programih usposabljanja za življenjsko uspešnost UŽU Izzivi podeželja ter UŽU Beremo in pišemo skupaj. Kandidati morajo izpolnjevati posebne pogoje za učitelje v teh programih,

– učitelje angleščine za poučevanje v tečajih za odrasle. Pogoj je univerzitetna izobrazba ustrezne smeri.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami v izobraževanju odraslih. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov tajnistvo@lu-koper.si. Prošenj učiteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, ne bomo obravnavali.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone