Drugi tuji jeziki

drugi_tuji_jeziki

Tudi programi ruščine, španščine, portugalščine, hrvaščine/srbščine, albanščine, kitajščine in japonščine so sodobni in sledijo enakim smernicam kot javno veljavni. Razlika je le v tem, da še ne morete opravljati izpitov za pridobitev javno veljavne listine.

  • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem.
  • V skupini je do 12 udeležencev.
  • Tečaje izvajamo v Kopru, za zaključene skupine pa tudi v Luciji ali pri naročniku.
  • Tečaji trajajo 40 ali 60 ur.
  • Cena 60-urnega tečaja je 5 x 72,00 EUR, 40-urnega pa 4 x 69,00 EUR.
  • Uveljavljate lahko popust za dijake, študente, upokojence, brezposelne ali za plačilo v enkratnem znesku.
  • Za člane Obalne sindikalne organizacije – KS 90 nudimo 5 % popust.
  • Pouk je navadno dvakrat tedensko po 2-3 šolske ure v popoldanskem ali večernem času. Za zaključene skupine lahko pouk organiziramo tudi dopoldan.
  • Tečaj zaključite s pisnim in ustnim izpitom.
  • Po uspešno opravljenem preizkusu znanja dobite interno potrdilo.

Info:
05 61 280 00, info@lu-koper.si
Informativna prijava