Zakaj izbrati prav nas?

  • Ker nam vsako leto zaupa več kot 2.000 ljudi.
  • Ker vsako leto z nami sodeluje več kot 100 visoko usposobljenih in motiviranih učiteljev in mentorjev, ki uporabljajo sodobne metode in tehnike učenja.
  • Ker pri nas lahko obiskujete osnovno šolo, srednje šole, višje in visokošolske strokovne programe ter magisterij.
  • Ker tečaje nemščine, italijanščine, angleščine in francoščine, slovenščine in Začetne integracije priseljencev (ZIP) izvajamo po javno veljavnem programu. Od leta 1987 smo vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov.
  • Ker smo edina pooblaščena šola na Obalno-kraškem območju za izvajanje izpitov Državnega izpitnega centra iz tujih jezikov za odrasle.
  • Ker smo edina pooblaščena šola na Obali, Krasu in Notranjskem za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine po pooblastilu Filozofske fakultete v Ljubljani – Centra za slovenščino kot drugi/ tuji jezik.
  • Ker smo izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu, Varuh/ varuhinja predšolskih otrok, Sobar/ sobarica, Čistilec/ čistilka in Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov, Zeliščar/zeliščarka.
  • Ker vam brezplačno svetujemo in vas informiramo o tem, kar morate vedeti, če se želite vključiti v izobraževanje.
  • Ker načrtno skrbimo za kakovost naših programov in nosimo zeleni znak kakovosti POKI, ki zagotavlja kvaliteto v izobraževanju odraslih.
  • In nenazadnje, ker pri nas ne boste samo številka.