Naši dosežki v preteklem letu

V šolskem letu 2015/2016 smo v naše aktivnosti vključili  2075 odraslih. 1210 se jih je vključilo v različne šolske programe, delavnice in tečaje, 865 občanov pa je v našem Regionalnem svetovalnem središču poiskalo brezplačen nasvet in pomoč pri odločitvah za izobraževanje in karierni razvoj. V programe za pridobitev izobrazbe-poklica na vseh ravneh ter v programe izpopolnjevanje strokovnih znanj smo vključili 386 odraslih. 18 kandidatov si je pri nas pridobilo Nacionalno poklicno kvalifikacijo Zeliščar in  oziroma Varuh predšolskih otrok. Veliko je bilo zanimanja za učenje tujih jezikov ter za učenje in certificiranja znanj znanja slovenščine. V tečaje in državne izpite iz slovenščine smo tako vključili kar 254 tujcev.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je spomladi pričela s kampanjo “EU projekt, moj projekt 2016”. CVŽU- Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije, ki ga je izvajala Ljudska univerza Koper je bil med preko 5000 projekti, financiranimi z evropskimi sredstvi, prepoznan kot primer dobre prakse.

Še vedno igramo pomembno vlogo pri digitalnem opismenjevanju odraslih. Brezplačnih aktivnosti v Središču za samostojno učenje (SSU) se je udeležilo 325 odraslih; predvsem upokojencev in brezposelnih.

Ob koncu šolskega leta smo bili uspešni na več obsežnih razpisih, ki bodo dolgoročno zaznamovali naše delo. Naj omenimo le nekatere: Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019- http://www.lu-koper.si/?page_id=2486, Javni razpis za sofinanciranje informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, http://www.lu-koper.si/?page_id=2484

Koncesija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 – 2018… http://www.lu-koper.si/?page_id=2621

Od leta 2005 let smo nosilci nacionalnega zelenega znaka kakovosti v izobraževanju odraslih POKI, ki dokazuje, da sistematično skrbimo za kakovost naših storitev v izobraževanju odraslih.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone