Pogosta vprašanja

1. Kdo se lahko udeleži brezplačnih tečajev?
Razpisni pogoji določajo, da imajo prednost zaposleni, starejši od 45 let, s končano največ srednjo šolo oz. manj usposobljeni. Teh mora biti vsaj 70%. Če bo prostor v skupini in dovolj udeležencev iz prednostne ciljne skupine, se lahko tečaja udeležijo tudi mlajši zaposleni. Te bomo vabili glede na datum prijave, vendar bodo imeli tudi v tem primeru prednost nižje izobraženi.

2. Koliko časa trajajo?
Večina naših tečajev traja 50 ur. Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle traja 60 ur. Priprave na pridobitev raznih certifikatov so 20-urne. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost pa trajajo od 120 do 350 ur.

3. Kje in kdaj se bodo tečaji izvajali?
Nekateri programi bodo potekali v podjetjih po urnikih, ki jih bo določila zaključena skupina. Razpisni tečaji bodo potekali večinoma na sedežu Ljudske univerze Koper v popoldanskem ali večernem času.
Tudi partnerji v projektu bodo izvajali tečaje in usposabljanja na svojih sedežih ter na sedežih zainteresiranih podjetij.

4. Kje dobim informacije?
Za tečaje, ki jih izvaja Ljudska univerza Koper, dobite informacije osebno v času uradnih ur na Cankarjevi 33 v Kopru. Dosegljivi smo po telefonu 61 280 00 ali e-pošti: info@lu-koper.si.

5. Ali lahko obiskujem več tečajev?
Če izpolnjujete pogoje za vključitev in če vam ustrezajo urniki, lahko istočasno obiskujete tudi dva programa.  Kadar program omogoča več stopenj (tuji jeziki in slovenščina), lahko po zaključku ene stopnje nadaljujete na višji stopnji.

6. Kako se lahko prijavim?
Najbolj bomo veseli vaše spletne prijave, vendar šele v jeseni 2018. Do takrat prijava na brezplačne tečaje ni možna.

7. Ali lahko odpoveste tečaj, na katerega sem se prijavil/a?
Organizator tečaja ne organizira, če je premalo prijavljenih in/ali če ni vsaj 70% udeležencev iz prednostne ciljne skupine. Organizacija posameznih tečajev je odvisna tudi od letnega programa konzorcija in razpoložljivih finančnih sredstev.

8. Kaj se dogaja od prijave do vključitve?
Če izpolnjujete razpisne pogoje in je dovolj prijavljenih, vas bomo povabili takoj ko bomo lahko organizirali tečaj. Vabilo vam bomo poslali po e-pošti in vas z sms sporočilom tudi opozorili nanj. Ob vključitvi boste podpisali dogovor o sodelovanju v programu. Izpolnili boste vprašalnik in priložili dokazilo o zaposlenosti. To je lahko fotokopija pogodbe o zaposlitvi, izjava delodajalca ali sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije, če ste samozaposleni. Prosimo, da teh dokumentov ne prinašate, dokler vas ne povabimo na vpis.

9. Katere so moje obveznosti ob vključitvi v program?
Od vas pričakujemo, da boste aktivno sodelovali na tečaju in da ga boste redno obiskovali. Obvezna je vsaj 80% prisotnost. Pri učenju vas bo spremljal svetovalec za izobraževanje in razvoj kariere. Z vami se bo pogovoril še pred vključitvijo v program in po potrebi med potekom programa. Z njim se boste lahko pogovorili tudi po zaključku usposabljanja in še čez približno šest mesecev.

10. Kaj se zgodi, če med izobraževanjem zgubim službo?
Zaposleni morate biti ob vključitvi v program (to dokazujete s pogodbo o zaposlitvi ali drugim dokumentom) in lahko kljub temu zaključite tečaj. Žal pa brez veljavne pogodbe o zaposlitvi ni mogoča vključitev v nove programe. Ob ponovni zaposlitvi se lahko spet prijavite v brezplačno izobraževanje.

11. Dobim ob koncu tečaja potrdilo?
Če boste redno obiskovali tečaj, boste dobili potrdilo o udeležbi z opisom znanj in spretnosti, ki jih boste pridobili s tečajem. Nekateri programi (tečaji tujih jezikov, knjigovodstva in program Računalniška pismenost za odrasle) za uspešen zaključek predvidevajo tudi krajši preizkus znanja. Za tiste, ki se boste vključili v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali v postopek vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, bo izdano potrdilo pomemben dokument v vaši zbirni mapi.