Računalnik za delo, učenje in zabavo

Polovica sredstev projekta za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je namenjena različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s  pomočjo računalnika in spleta. Izvajamo naslednje programe:

Računalniška pismenost za odrasle – vse o uporabi računalnika za začetnike

Uspešna predstavitev – tečaj komunikacije in javnega nastopanja ter PowerPoint

Učinkoviti z uporabo preglednic Excel za začetnike in bolj zahtevne uporabnike

Knjigovodstvo na računalniku – poglobljeni tečaj dvostavnega knjigovodstva

Do prepoznavnosti podjetja s pomočjo IKT – uporaba računalnika za trženje in sejemske predstavitve

Fotografiranje in obdelava fotografij – osnovni in nadaljevalni tečaj digitalne fotografije

E-trženje in tržno komuniciranje – tečaj elektronskega trženja in izgradnje prepoznavnosti podjetja

Bližnjice do storitev javne uprave tečaj uporabe e-storitev v vsakdanjem življenju in delu

Tečaji so namenjeni izključno zaposlenim. Prednost pri vključitvi imajo starejši od 45 let z zaključeno največ srednjo (poklicno) šolo. Če bo prostor v skupinah in dovolj udeležencev iz prednostne ciljne skupine, se vanje lahko vključijo tudi zaposleni, ki ne izpolnjujejo starostnih pogojev. V tem primeru bodo imeli prednost nižje izobraženi.


Prijave

Trenutno se na brezplačne tečaje ne morete prijaviti. Ponovno bo to možno jeseni 2018. Spremljaje našo spletno stran.

 

Delodajalci, ki bi želeli tečaje za svoje sodelavce, dobite informacije po telefonu 05 612 80 02 ali e-pošti: darja.braico@lu-koper.si. Programe lahko delno prilagajamo vašim potrebam.


Nekatere programe izvajajo na Obali in Krasu tudi partnerji v projektu:
Ljudska univerza Sežana  in Izobraževalni center Memory.