Računalnik za delo, učenje in zabavo

Polovica sredstev projekta za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je namenjena različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s  pomočjo računalnika in spleta. Izvajamo naslednje programe:

Računalniška pismenost za odrasle – vse o uporabi računalnika za začetnike

Uspešna predstavitev – tečaj komunikacije in javnega nastopanja ter PowerPoint

Učinkoviti z uporabo preglednic Excel za začetnike in bolj zahtevne uporabnike

Knjigovodstvo na računalniku – poglobljeni tečaj dvostavnega knjigovodstva

Do prepoznavnosti podjetja s pomočjo IKT – uporaba računalnika za trženje in sejemske predstavitve

Fotografiranje in obdelava fotografij – osnovni in nadaljevalni tečaj digitalne fotografije

E-trženje in tržno komuniciranje – tečaj elektronskega trženja in izgradnje prepoznavnosti podjetja

Bližnjice do storitev javne uprave tečaj uporabe e-storitev v vsakdanjem življenju in delu

Tečaji so namenjeni izključno zaposlenim. Prednost pri vključitvi imajo starejši od 45 let z zaključeno največ srednjo (poklicno) šolo. Če bo prostor v skupinah in dovolj udeležencev iz prednostne ciljne skupine, se vanje lahko vključijo tudi zaposleni, ki ne izpolnjujejo starostnih pogojev. V tem primeru bodo imeli prednost nižje izobraženi.


Prijave

Prijavite se s spletno prijavnico.

Informativno prijavo  natisnite, jo izpolnite in nam jo prinesite osebno na Cankarjevo 33, pošljite po pošti ali skenirano na e-naslov info@lu-koper.si.

Delodajalci, ki bi želeli tečaje za svoje sodelavce, dobite informacije po telefonu 05 612 80 02 ali e-pošti: darja.braico@lu-koper.si. Programe lahko delno prilagajamo vašim potrebam.


Nekatere programe izvajajo na Obali in Krasu tudi partnerji v projektu:
Ljudska univerza Sežana  in Izobraževalni center Memory.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone