PROJEKTI

PROJEKTI

Na Ljudski univerzi Koper smo že vrsto let vpeti v projekte preko katerih, s pomočjo državnih in EU sredstev prispevamo k razvoju obalnega področja in Krasa. Večinoma gre za projekte s področja usposabljanja za dvig splošnih kompetenc in s področja svetovanja.

V letu 2016 je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izvajala kampanijo “EU projekt, moj projekt 2016”. Med preko 5000 projekti, financiranimi z evropskimi sredstvi je bil naš projekt CVŽU- Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije prepoznan kot primer dobre prakse.

V širši in tudi strokovni javnosti je bilo odmevno tudi naše delo na področju integracije priseljencev. Projekt Ko tujina postane dom je bil s strani Unescovega Inštituta za vseživljenjsko učenje izbran za enega od primerov skupnostnega učenja za trajnostni razvoj in predstavljen v publikaciji Communities in Action: Lifelong Learning for Sustainable Development.

Posebej pa velja izpostaviti projekte, ki smo jih izvajali v sodelovanju z Andragoškim centrom RS Slovenije. Z njimi smo bogatili teorijo in prakso izobraževanja odraslih in odpirali nove poti. Naj omenimo sodelovanje v projektu, preko katerega je nastalo prvih pet od sedanjih 14 Regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Prav tako je bil pomemben naš prispevek v projektu Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih.

Najpomembnejši tekoči projekti in koncesije:

  • Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017. Predvidena vrednost 45 614€. Cilj: v različne programe usposabljanja vključiti 172 brezposelnih oseb s celotne Obale. Financerja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
  • Projekt Večgeneracijski center MORJE Koper, ki je namenjen kreativni dejavnosti, telesnim aktivnostim, izmenjavi izkušenj in mnenj, svetovanju, pomoči ter druženju prebivalcev vseh starosti.Poleg Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, ki je nosilni partner, smo partnerji v projektu tudi Ljudska univerza Koper in Osnovna šola Koper.  Financerji:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ESS in Mestna občina Koper.

Zaključeni projekti
CVŽU – Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja
Svetovanje za odrasle 2015
SI ACTION! – SI ZA AKCIJO?

Stari starši in vnuki
Nonni e nipoti
Ko tujina postane dom
ADD:DODAJ nekaj smiselnega
Arion – Študijski obisk
Center vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije
PHARE 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih
Priprava e-gradiv za centre VŽU
Računalniška pismenost za odrasle 2006
Računalniška pismenost za odrasle 2009-2010
Računalniško in digitalno opismenjevanje
Splošno neformalno izobraževanje odraslih
Vzpodbujanje medkulturnega dialoga v Kopru
Začetna integracija priseljencev ZIP
Razvoj pismenosti, ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih
Svetovanje na delovnem mestu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone