BREZPLAČNO

Ljudska univerza Koper je avgusta 2016 postala nosilka dveh večletnih projektov, septembra 2018 pa še tretjega. V partnerskem sodelovanju ter s pomočjo državnih in evropskih sredstev omogoča brezplačno učenje tisočim odraslim in jim nudi svetovalno podporo pri njihovem osebnem in kariernem razvoju.
Vse tri operacije sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

 

Razvoj kompetenc zaposlenih in brezposelnih od 2018 do 2022

Razvoj kompetenc zaposlenih od 2016 do 2019

Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022