BREZPLAČNO

Ljudska univerza Koper je avgusta 2016 postala nosilka dveh večletnih projektov, v decembru 2018 pa še tretjega. V partnerskem sodelovanju ter s pomočjo državnih in evropskih sredstev bo omogočala brezplačno učenje tisočim odraslim in jim nudila svetovalno podporo pri njihovem osebnem in kariernem razvoju.

Razvoj kompetenc zaposlenih in brezposelnih od 2018 do 2022

Razvoj kompetenc od 2016 do 2019

Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022