O LU KOPER

Ljudska univerza Koper je že od leta 1961 je izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih na Obali. Svojo dejavnost izvajamo na sedežu zavoda v Kopru ter na image001enotah v Izoli in Piranu.

V zavodu je 10 redno zaposlenih, od tega 5 visoko usposobljenih strokovnih delavcev, katerim se letno pridruži skoraj 100 zunanjih sodelavcev. Vsako leto se pri nas izobražuje ali poišče nasvet v zvezi z izobraževanjem in razvojem kariere več kot 2700 odraslih.

Naša dejavnost zajema vsa temeljna področja izobraževanja.

Izvajamo programe za pridobitev izobrazbe ali poklica in nacionalne poklicne kvalifikacije. Pri nas lahko dokončate osnovno šolo. Obiskujete srednješolske programe za pridobitev poklica: tehnik računalništva, ekonomski tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok ter trgovec. V sodelovanju z DOBO – Evropskim poslovno izobraževalnim središčem iz Maribora izvajamo višješolske in visokošolske programe, pa tudi podiplomski online študij. Obiskujete lahko tudi program gimnazije na daljavo.

Smo izvajalci priprav in postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za: Socialne oskrbovalce/oskrbovalke na domu, Varuha/ varuhinje predšolskih otrok, Sobarja/ sobarice, Čistilca/ čistilke in Skrbnika/skrbnice informacijskih sistemov in Zeliščar/zeliščarka.

image003

V naših programih lahko pridobite ali nadgradite znanja in veščine za vaš karierni in osebni razvoj. Veliko programov s tega področja izvedemo po naročilu podjetij in drugih ustanov ter različnih združenj iz lokalnega okolja. Na področju računalništva smo se specializirali za izvedbo za krajših, specializiranih usposabljanj po naročilu podjetij. Začetnikom pa poleg praktičnih predavanj z učiteljem brezplačno nudimo dodatno individualno pomoč v našem Središču za samostojno učenje.

Naš jezikovni center se ponaša z najdaljšo tradicijo na Obali, strokovnostjo in skrbnim nadzorom kvalitete. Široko standardno ponudbo programov za učenje tujih jezikov in slovenščine dopolnjujemo s specializiranimi programi, ki jih pripravljamo po naročilu podjetij. Smo pooblaščeni za izvajanje izpitov Državnega izpitnega centra iz tujih jezikov za odrasle. Po pooblastilu Filozofske fakultete v Ljubljani – Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik pa izvajamo tudi izpite iz slovenščine na osnovni ravni.

Ob podpori Ministrstva za izobraževanje, Mestne občine Koper in Zavoda RS za zaposlovanje izvajamo tudi brezplačne dejavnosti, v pomoč in podporo posameznikom pri njihovem osebnem in kariernem razvoja. Tako nudimo brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere v okviru Regionalnega svetovalnega središča, vodeno samoizobraževanje s pomočjo mentorja in IKT v Središču za samostojno učenje. Glede na razpoložljiva evropska in državna sredstva pa vsako leto temu dodamo še številna usposabljanja na področju neformalnega izobraževanja.

image005Vseskozi skrbimo tudi za kakovost našega dela in naših programov. Smo nosilci nacionalnega certifikata kakovosti v izobraževanju odraslih – znaka POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).

 

Več o naši prehojeni poti in uspehih lahko preberete v priloženem zborniku, ki smo ga izdali ob 50-letnici našega delovanja.

Priloženi dokumenti:

Katalog izobraževanja 2015/16

Zbornik ob 50-letnici LU Koper

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone