Predmetnik – POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE V TURIZMU (visokošolski študijski program)

1. letnik

 • Ekonomika
 • Organiziranje in menedžment
 • Poslovna informatika
 • Računovodstvo
 • Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – 1.tuji jezik I (ang., nem., ita. ali rus.)
 • Podjetništvo in kultura podjetja
 • Gospodarsko pravo EU
 • Poslovno komuniciranje
 • Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost
 • Uvod v turizem in gostoljubnost
 • Seminar: Uvod v študij


2. letnik

 • Strateško načrtovanje v turističnih podjetjih in organizacijah in njihovo upravljanje 6
 • Razvoj in oblikovanje vrhunskih izdelkov in storitev v turizmu
 • Finance
 • Osebni menedžment
 • Metode raziskovanja in statistika
 • Marketing
 • Izbirni predmeti (študent izbere štiri predmete)
  • Inovativni in inovacijski menedžment
  • Vodenje in ravnanje z ljudmi
  • Menedžment dogodkov
  • Kakovostni in hotelski management
  • Obnašanje strank
  • Poslovni jezik – drugi tuji jezik (ang., nem., ita.)

3. letnik

 • Izbirni predmeti (študent izbere 4 predmete)
  • Medkulturni menedžment
  • Upravljanje potovalne dejavnosti
  • Trajnostni turizem in lokalno okolje
  • Strategije družbenih medijev in marketing
  • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
  • Upravljanje trendov v turizmu
 • Poljubni izbirni predmet 1, Poljubni izbirni predmet 2
 • Praktično izobraževanje v delovnem okolju
 • Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih predmetov