Predmetnik – EKONOMIST (višješolski študijski program)

Obvezni predmeti

 • Poslovni tuji jezik
 • Poslovno komuniciranje
 • Informatika
 • Poslovna matematika s statistiko
 • Organizacija in menedžment podjetja
 • Ekonomija
 • Osnovne poslovnih financ
 • Praktično izobraževanje 1
 • Prosto izbirni predmet

Usmeritev: Tehnični komercialist  

 • Trženje
 • Prodaja
 • Nabava
 • Poslovno pravo
 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
 • Poslovna logistika
 • Praktično izobraževanje 2

Usmeritev: Organizator poslovanja – podjetništvo in trženje  

 • Poslovni procesi
 • Poslovno pravo
 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • Ekologija
 • Ergonomija in varstvo pri delu
 • Podjetništvo
 • Trženje
 • Praktično izobraževanje 2

Usmeritev: Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode – računovodstvo za gospodarstvo  

 • Temelji računovodstva
 • Finančno računovodstvo
 • Stroškovno računovodstvo
 • Davki
 • Analiza bilanc z revizijo
 • Insolvenčni postopki
 • Računovodstvo za samostojne podjetnike
 • Praktično izobraževanje 2

Usmeritev: Asistent v podpori bančnega poslovanja  

 • Trženje
 • Poslovno pravo
 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • Mednarodno poslovanje
 • Delo s strankami
 • Uvod v finančne trge
 • Temelji bančnega poslovanja
 • Praktično izobraževanje 2

 

Posamezne usmeritve bo šola izvajala v primeru, da bo na posamezno usmeritev prijavljenih najmanj 20 študentov.