Računovodja/ Računovodkinja

racunovodja

S certifikatom NPK dokazujete, da ste usposobljeni za bolj zahtevna dela v računovodstvu, kamor sodijo načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnega procesa v računovodstvu, sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelava poročila, izvajanje računovodskih del v javnem sektorju in v računovodskih servisih. Tudi če izkušnje pri delu v računovodstvu že imate, priporočamo program priprav na pridobitev certifikata.
Če pa vam na določenih področjih še primanjkujejo znanja, lahko primanjkljaje odpravite na enem od tečajev Knjigovodske šole.

Tečaj: PRIPRAVE NA NPK RAČUNOVODJA /RAČUNOVODKINJA
Število ur: 80 šolskih ur
Program:
 • Računovodski predpisi, ekonomske kategorije, pomen računovodskih izkazov
 • Davčna zakonodaja
 • Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznosti ter instrumenti zavarovanja plačil
 • Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje
 • Obračun osebnih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Dolgoročna sredstva in njihovo vrednotenje
 • Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Evidentiranje finančnih naložb
 • Obračun in evidentiranje trgovskega blaga
 • Obračun proizvodnje
 • Izdelava zaključnega računa za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
 • Davčni obračun poslovanja
 • Razumevanje računovodskih poročil s pomočjo kazalnikov
 • Praktični primeri knjiženj na enem od računovodskih programov.
Lokacija: Teoretični in praktični del: Ljudska univerza Koper
Organizacija: Predavanja potekajo v popoldanskem času, dvakrat tedensko.
Pogoj za vključitev: Srednja šola, predznanje v obsegu snovi 80-urnega nadaljevalnega tečaja knjigovodstva  oz. izkušnje pri delu v računovodstvu. Predznanje preverjamo na uvrstitvenem testu.
Pogoji za dokončanje: Kandidati, ki se bodo vključili v postopek za pridobitev  certifikata NPK, bodo opravljali praktični preizkus znanja. Potrdilo z opisom kompetenc bodo lahko vložili v zbirno mapo.
Cena programa: 5 x 156,00 €
Cena postopka NPK ni vključena.
Informacije: 05/612-80 00, info@lu-koper.si.
Informativna prijava na tečaj priprav na NPK.
Pridobitev  certifikata NPK
Pogoj za vključitev v postopek NPK: najmanj srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba
Postopek:  Kako do certifikata NPK?
Katalog strokovnih znanj in spretnosti: Računovodja/Računovodkinja 
Cena preverjanja in potrjevanja NPK  Največ 224,00 €
Svetovalka NPK: Darja Škorjanc Braico, 05/612-80-02, darja.braico@lu-koper.si.

NPK Računovodja/Računovodkinja iz prve roke