Varuh predšolskih otrok na domu

otroci

Varuh predšolskih otrok na domu je lahko nova poklicna priložnost. Program je odlična priprava na postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije Varuh/Varuhinja predšolskih otrok NPK. Zanimiv pa je tudi za (stare) starše, ki bi želeli na preprost način spoznati razvojne mejnike otroka in dobiti ideje za spodbujanje njegove ustvarjalnosti, motoričnega in osebnostnega razvoja.

 

Tečaj: VARUH PREDŠOLSKIH OTROK NA DOMU
Trajanje: 2 x 18 ur
Vsebine: Razvoj predšolskega otroka

 • Dejavniki, zakonitosti in značilnosti otrokovega razvoja.
 • Razvojne značilnosti kot so npr. trma, togota, strah otroka pred ločitvijo od osebe, ki ga neguje.
 • Vedenje otrok in naše odzivanje nanj.
 • Pravila učinkovite komunikacije.
 • Ustvarjanje pogojev za malčkov optimalni razvoj.
 • Prepoznavanje in upoštevanje značilnosti otrok z razvojnimi posebnostmi ter otrok s posebnimi potrebami.

 

Varstvo in igra predšolskega otroka

 • Sprejem otroka v varstvo – prepoznavanje njegovega počutja, razpoloženja in potreb ter naš odziv nanj.
 • Komunikacija s starši – pomembne informacije, vključevanje starša v naše delo, uvajanje otroka.
 • Navajanje otroka na samostojnost pri jedi, oblačenju, higieni, skrbi zase, toaletni trening.
 • Igre za mlajše otroke in za otroke od tretjega leta dalje – učenje in spoznavanje sebe ter sveta preko igre.
 • Zdravo, varno ter spodbudno okolje za otroka – kako uredimo prostor, sredstva in pripomočki.
 • Spoštovanje otrokovih pravic, upoštevanje njegovih potreb, skrb za skladen celostni razvoj otroka.
Povezanost z NPK: Program zajema vse vsebine iz kataloga znanj in  spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Varuh/Varuhinja predšolskih otrok
Pogoj za vključitev: Srednja šola
Organizacija: Predavanja potekajo popoldanskem času, dvakrat tedensko.
Cena programa: Oba modula 299,00 €
Posamezni modul 159,00 €
Informacije: 05/612-80 00, info@lu-koper.si.
Informativna prijava