Podrobnejša vsebina programa za varuhe predšolskih otrok

Modul 1
Razvoj predšolskega otroka

 • Dejavniki, zakonitosti in značilnosti otrokovega razvoja.
 • Razvojne značilnosti kot so npr. trma, togota, strah otroka pred ločitvijo od osebe, ki ga neguje.
 • Vedenje otrok in naše odzivanje nanj.
 • Pravila učinkovite komunikacije.
 •  Ustvarjanje pogojev za malčkov optimalni razvoj.
 • Prepoznavanje in upoštevanje značilnosti otrok z razvojnimi posebnostmi ter otrok s posebnimi
  potrebami.

Modul 2
Varstvo in igra predšolskega otroka

 • Sprejem otroka v varstvo – prepoznavanje njegovega počutja, razpoloženja in potreb ter naš odziv nanj.
 • Komunikacija s starši – pomembne informacije, vključevanje starša v naše delo, uvajanje otroka.
 • Navajanje otroka na samostojnost pri jedi, oblačenju, higieni, skrbi zase, toaletni trening.
 • Igre za mlajše otroke in za otroke od tretjega leta dalje – učenje in spoznavanje sebe ter sveta preko igre.
 • Zdravo, varno ter spodbudno okolje za otroka – kako uredimo prostor, sredstva in pripomočki.
 • Spoštovanje otrokovih pravic, upoštevanje njegovih potreb, skrb za skladen celostni razvoj otroka.