Tehnik računalništva – poklicni tečaj

racunalnicar

 

Program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PT
Trajanje: Program obsega 1 letnik.
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Tehnik/ tehnica računalništva
Šolnina: 

1.690,00 €

poklicna matura 340,00 €

Šolnina se lahko zniža glede na predhodno opravljene obveznosti.

Pogoji za vpis: V tečaj se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Pogoj pri vpisu so predložena spričevala 3. in 4. letnika gimnazije ali srednje strokovne šole ali 1. in 2. letnik poklicnega tehničnega izobraževanja.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:
1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz računalništva

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: o vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja…
Kontakt: Referat: Marta Umer (e-pošta referat@lu-koper.si, telefon 05 612 80 01)

Vodja izobraževanja: Petra Verbič (e-pošta petra.verbic@lu-koper.si, telefon 05 612 80 13)

 »Pozitivna energija. Vsi za enega, eden za vse. Prijaznost. Poklicni tečaj Tehnik računalništva je edini takšen program na Obali, ki mi je omogočil, da se šolam pri moji starosti. Če želite “posodobiti” kar znate in dodati novo računalniško znanje, je to program za vas.« Aljoša (40 let), program Tehnik računalništva

Video predstavitev programa skozi oči udeleženca (avtor: Iztok Japelj)